Konzularne odnose izmedju R. Srbije i DNR Alžira, kao jedan od aspekata ukupne bilateralne saradnje, karakterišu dugogodišnja saradnja i medjusobno razumevanje, što je i doprinelo dobrom tretmanu gradjana dveju država i efikasnom i fleksibilnom pristupu u rešavanju svih eventualnih problema iz konzularne oblasti.

Sledeći politiku EU po pitanju viznog režima, R. Srbija (tada SRJ) je u februaru 2003.g. uvela vize za državljane Alžira, a u martu iste godine, usledila je recipročna odluka DNR Alžira prema R. Srbiji. Ipak, to nije imalo ozbiljnijih negativnih efekata na medjusobni protok poseta, s obzirom na relativno mali broj traženih i izdatih viza, uglavnom u poslovne svrhe, poseta rodbini i prijateljima, gde se, po pravilu, izlazilo u susret državljanima jedne ili druge zemlje.

U svetlu dobrih političkih i unapredjenja ekonomskih odnosa izmedju dve zemlje, na inicijativu R. Srbije pokrenut je postupak za zaključivanje Sporazuma o ukidanju viza na nosioce diplomatskih i službenih pasoša, čiji tekst je već pripremljen i čeka pogodnu priliku za potpisivanje. 

Kada je reč o nosiocima običnih putnih isprava, u nastavku možete naći detaljno objašnjenje procedure, kao i formular koji treba popuniti.

Sve informacije o ostalim konzularnim radnjama (državljanstva, pasoši, vojna obaveza, carina i dr) možete naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (možete se uključiti direktno sa ovog sajta).

Ambasada R. Srbije u Alžiru koristi ovu priliku da pozove sve državljane R. Srbije u Alžiru, kao i državljane DNR Alžira da, ukoliko imaju neke nedoumice i pitanja, na koje ne mogu da nadju odgovore na ponudjenim internet adresama, pišu ili lično dodju u Ambasadu, koja će učiniti sve da im pomogne.

 

Procedura izdavanja vize alžirskim državljanima

Formular za vizu - Word.doc

Formular za vizu - PDF